top of page
ชาเขียวมัทฉะ Macha GreenTea

ชาเขียวมัทฉะ Macha GreenTea

- คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชา

- ผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถีน

- ผสมได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

- หมักบ่มจนหอมกลมกล่อมด้วยสูตรพิเศษจนเป็นเอกลักษณ์ของ COFFMAN

    ฿200.00Price
    bottom of page